تبلیغات
ایرانی؛شعر و شاعر - شعرهایی از مجموعه کتاب پژواک سکوت
تاریخ : سه شنبه 3 فروردین 1395 | 12:08 ب.ظ | نویسنده : صبا منصورصفائیان
«قطار را دوست دارم
چون قرار است اتفاقی بیفتد در آن
حتی اگر قرقره‌های اتصال
غُرغُر کنند مدام
 
چشم‌انداز جا می‌گذاردم
چون زمان
که جا می‌گذاردم اما
همیشه پابرجاست
برای نفر بعدی
 
قطار را دوست دارم
حتی اگر پرشتاب باشد
و به قاهره هم نرود...»
 


«یکی از روزهای سرد پاییز
پژواک کاهی فارسی دبستان می‌آید؛
«قوقولی‌قوقو به لانه نرفته بود
تک و تنها بر سر بام نشسته بود...»
 
وارونگی هوای پاییزی
تنگی نفس
وارونگی هوای گندیده
تنگی فرصت
 
غروبِ این پاییز
طنینِ فارسی دبستان را دارد
بدون پندِ آن

برچسب ها: پژواک سکوت، فرشته ساری، شاعر معاصر،

  • paper | بک لینک | فروش لینک